Wednesday, December 2, 2009

108
Rafał powiedział , że czarno białe to u mnie rzadkość. Fakt, a kiedyś tak nie było. Nie chcę zrzucać winy na mju, bo przecież mogę załadować czarno biały film. Wolę raczej zrzucić winę na moje lenistwo. Póki co mini upload , potem więcej. Zdjęcia z Covent Garden. Giulio męczy nas tą miejscówką od dwóch tygodni, w sumie to nie wiem czemu bo nic tam nie ma ciekawego (może z powodu bliskości szkoły?), a wymagania co do materiału niewiadomo jakie. No i czas na wykonanie 1 h. Fabryka zdjęciowa by nie podołała a co dopiero ja.

Rafał said that black and white is a rarity for me. A fact, once it was not. I do not want the blame the Stylus(mju), because I can load a black and white film. I would rather blame my laziness. As long as the mini upload, then more. Photos of Covent Garden. Giulio has been killing us with this place for two weeks in total. I do not know why because there's nothing intersting over there (maybe because our school is close to it?), and requirements to the set are very high. Well, and time do this assigment-1 h. Photo factory wouldn't do that, neither could I.

1 comment:

rafal said...

teraz zaluje ze to napisalem bo nie wiem czy kolor czy czarno biale lepsze ;p